Corona og likviditet

Fra regeringens side bliver der taget initiativer til afhjælpning af dele af erhvervslivet.

Mange virksomheder – både store og små – må forvente at denne situation også får indvirkning for dem – hvis det ikke allerede er sket.

Derfor – tøv ikke med at tage fat i os, med henblik på at få justeret de skattebetalinger til, som vi har mulighed for at justere via Skat.dk.

Selskabsskat
For selskaber, kan der være acontoskattebetaling i marts måned, som vi kan hjælpe med at få reduceret eller nulstillet. Betalingsfristen er her den 20. marts – så der er denne uge til at få det på plads.

Selvstændige erhvervsdrivende og enkeltmandsvirksomheder
For selvstændige, der betaler B-skat, kan vi ikke ændre, i den forfaldne betaling for indeværende måned.
Men vi kan, inden 1. april, reducere B-skatteraten for april måned og resten af året. Så tøv heller ikke her – men giv os et praj, på enten mail eller telefon – så kan vi justere til.

Der er i dag fremkommet forslag om rykning af betalingerne således:

Løsningen bliver at man for de små virksomheder sammenlægger to afgiftsperioder, således at betalingsfristen for den første afgiftsperiode udskydes, så den svarer til betalingsfristen for den anden afgiftsperiode. Små virksomheder skal dermed først betale moms den 1. marts 2021. Samme løsning får de mellemstore virksomheder, der så først skal betale den 1. september i år.

Virksomhederne vil få negativ moms udbetalt som vanligt, hvis de angiver efter afgiftsperiodens udløb.

Herudover vil man skyde betalingsfristen for B-skat for at hjælpe de selvstændigt erhvervsdrivende. Normalt vil man skulle betale b-skat den 20. april, men opkrævningen flyttes til den 20. juni, mens fristen den 20. maj udskydes til den 20. december. April og maj vil således blive helt fri for betaling af B-skat. Selvstændigt erhvervsdrivende kan dog selv reducere B-skattebetaling for resten af 2020, hvis der på SKAT.dk (Tast-selv) foretages reduktion i forskudsansættelsen for resten af året.

Den pågældende løsning vil blive vedtaget hurtigt, da man blot laver et ændringsforslag til det allerede fremsatte lovforslag (L134)  om at lempe betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og moms for store virksomheder.

Men tag fat i os – og vi hjælper med at få reduceret B-skattebetalingerne fra april måned af, hvis der er behov for det.

Generelt
Vi vil opfordre alle til at være agtpågivende omkring likviditeten – også selvom det måske lige her og nu – for den enkelte,  ikke ser slemt ud. Så rettidig omhu er mere end nogensinde før, vigtigt.