Feriepenge – nu er det tid

I forbindelse med overgang til samtidighedsferie (ny ferieordning) blev feriepenge for den såkaldte overgangsperiode 1. september 2019 – 31. august 2020 indefrosset – i første omgang hos arbejdsgiverne. Indefrysningen vedvarer til den enkelte medarbejder forlader arbejdsmarkedet, som følge af pension, efterløn el lign.

Nu er tiden kommer hvor arbejdsgiver skal tage stilling til, om man fortsat selv vil administrere pengene, eller om man ønsker at indbetale til Lønmodtagernes Feriemidler (LF). LF har i juli måned udsendt skriv herom til virksomhedernes E-boks, med link, som skal bruges såfremt man ikke ønsker at indbetale pengene nu. Og altså fortsat selv vil administrere pengene.

Derfor – hvis man ikke ønsker at indbetale nu,
Såfremt man ikke ønsker at indbetale feriepengene nu, og altså fortsat selv vil beholde og administrere dem, skal man senest på tirsdag den 31. august give besked herom, ved at benytte linket i brevet.

Hvis man intet gør

Hvis man ikke gør noget, forfalder hele beløbet 1. september 2021. Hvis man således har mange medarbejdere, kan beløbet for indefrosne feriepenge, som forfalder 1. september 2021, være betragteligt.

Hvorvidt skal man overveje at indbetale?

Hvis man ikke ønsker at indbetale til LF, vil det skyldige beløb én gang årligt blive indekseret. For perioden 1. september 2020 – 31. maj 2021 var indekseringen 1,5%, dvs. svarende til næsten 2% på årsbasis. Hvis man har god overskudslikviditet i banken, med negativ indlånsrente til følge, kan det være et incitament til at foretage indbetaling til fonden. Men overvej forinden forventninger fremadrettet – herunder tilgangen til udvidelse af kreditfaciliteter i bank mv., såfremt likviditeten måtte vende.

Hvis man ønsker at indbetale frivilligt.

Hvis man ønsker at indbetale frivilligt for samtlige lønmodtagere, behøver man ikke reagere. Så forfalder hele beløbet.

Hvis man ønsker at indbetale frivilligt for enkelte lønmodtagere, skal man markere disse enkelte medarbejdere på indberetningen på virk.dk (link til indberetning).

Hvis man ønsker at skylde

Hvis man ønsker at skylde Fonden for det maksimale antal lønmodtagere, skal disse markeres virk.dk (link til indberetning, samme indberetningslink som ovenfor).

Hvad skal betales under alle omstændigheder?

Uanset om man ønsker at skylde så meget som muligt, skal man senest 1. september 2021 betale det beløb, som Fonden allerede har udbetalt eller kommer til at udbetale til lønmodtagere, der inden 28. februar 2022 forlader arbejdsmarkedet/når pensionsalderen. Desuden skal betales det beløb, som Fonden allerede har udbetalt til lønmodtagere, der frem til 28. februar 2021 har forladt arbejdsmarkedet af andre årsager (førtidspension, efterløn, død, flytning til udlandet, hvor man forlader det danske arbejdsmarked osv.).

Udbetalte indfrosne feriepenge under Corona ́en

Til stimulation af den danske økonomi under Corona ́en, besluttede man fra politisk side, at lønmodtagere – i et par omgange – kunne få udbetalt de indefrosne feriepenge. Arbejdsgivers indbetaling til LF, er helt uafhængig af, om medarbejderne i løbet af corona-perioden, har bedt om udbetaling af de indefrosne feriepenge helt eller delvist.