Frist for indberetning af Corona slutafregninger udsættes

Skrevet 28. september 2021.

Der er i øjeblikket frist for indberetning af slutafregninger for Corona kompensation for faste omkostninger, løn og selvstændige den 30. september 2021. Hvis virksomheden ikke når at indberette inden fristen, udsendes en rykker med 30 dages frist. Dvs. i praksis udsættes fristen 1 måned. Ændringsbekendtgørelser udestår endnu, men må forventes meget snart.

Hvis virksomheden ikke indberetter inden den nye frist (30. oktober), skal kompensationen som helhed tilbagebetales.

Der er tale om frist for indberetning af slutafregninger for Corona kompensation for
ß faste omkostninger 9. marts 2020 til 8. juni 2020 / 8. juli 2020,
ß kompensation til selvstændige og freelancere fra 9. marts 2020 til 31. august 2020 og ß kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere 9. marts 2020 til 29. august 2020.

For corona kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere 9. marts 2020 til 29. august 2020, er fristen for indsendelse af slutopgørelse nu også virk.dk i praksis udskudt (dette var ikke gældende fredag eftermiddag den 24. september). Erhvervsstyrelsen skriver nu: ”Er det muligt at indberette efter fristen den 30. september 2021? Ja, alle, der har frist for at indberette senest den 30. september 2021, får mulighed for at indberette efter fristen. Hvis du ikke indberetter senest den 30. september 2021, sker der følgende: Virksomheder og freelancere, der ikke indberetter, får automatisk et brev om, at de skal indberette inden for 30 dage efter fristen. Det vil sige, at de skal foretage indberetningen senest den 30. oktober 2021. Brevet sendes til virksomhedens eller freelancerens digitale postkasse.”

Kontakt os hvis du vil vide mere.