Kompensation for tabt omsætning selvstændige og freelancere for perioden 9. juli – 31. august 2020

Er du og din virksomhed ramt af omsætningsnedgang som følge af Covid_19 så er der indtil udgangen af november måned mulighed at søge om kompensation for tabt omsætning.

Du kan søge om kompensation fra denne ordning hvis du opfylder følgende krav,

Din omsætning har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før coronavirus/covid-19.

Du har maksimalt 25 fuldtidsansatte. Antallet af ansatte opgøres i hele årsværk i virksomheden. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 25 fuldtidsansatte.

Du har et forventet tab i omsætning på mindst 30 % som følge af coronavirus/covid-19.

Du er registreret som ejer af virksomheden, ejer mindst 25% af virksomheden og er væsentligt beskæftiget i virksomheden.

Din personlige indkomst for 2020 overstiger ikke 800.000 kr.

Denne ordning bygger på en ændring af den tidligere bekendtgørelse om ny midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af covid-19. Ordningen er en udvidelse af den eksisterende kompensationsmulighed for perioden 9. juli til og med 8. august. Det er med den nye ordning muligt at søge om kompensation for 90% eller 100% af den tabte omsætning i perioden 9 juli 2020 til og med 31. august 2020, dog maksimalt 23.000 kr. for perioden.

Du skal oplyse en referenceperioden, som kan bruges til at beregne dit forventede omsætningstab. Hvis virksomheden har eksisteret mindst 1 år, er referenceperioden 1. juli 2019 til og med 31. august 2019. Hvis virksomheden ikke har eksisteret længe nok, til at kunne vælge ovenstående periode, er referenceperioden i stedet en sammenhængende 3 måneders periode, som ligger imellem virksomhedens opstartsdato og 8. marts 2020. Er det ikke muligt at vælge en tre måneders periode, fordi virksomheden er opstartet senere end 9. december 2019, så vælges perioden fra virksomhedens opstart og frem til 8. marts 2020.

Kompensationen vil udgøre 90% af din virksomheds tab i omsætning ekskl. moms, dog maksimalt 23.000 kr. for perioden 9. juli 2020 til og med 31. august 2020.

Hvis din virksomhed har været lukket ved bekendtgørelse, kan kompensationen udgøre 100% af din virksomheds omsætning, hvis virksomheden ikke har haft omsætning i perioden. Der kan dog stadig maksimalt kompenseres 23.000 kr. for perioden 9. juli 2020 til og med 31. august 2020.

Du kan søge om kompensation for perioden 9. juli 2020 til og med 31. august 2020. Har du tidligere søgt for perioden 9. juli 2020 til og med 8. august 2020, vil tidligere udbetalt kompensation blive fratrukket en evt. ny ansøgning. Såfremt du allerede har modtaget maksimal kompensation for perioden, svarende til 23.000 kr., vil det ikke være muligt at søge på ny.

Som nævnt indledningsvis er ansøgningsfrist for denne ordning senest 30. november 2020.

For yderligere og mere detaljerede oplysninger henvises til virksomhedsguiden på linket:
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/faa-kompensation-som-selvstaendig-eller-freelancer/4087ea63-d8a1-4d55-91bb-5ac807afe301/