Kompensationspakker og misbrug

De mange mia. kr. i coronavirus-kompensation kan måske være tillokkende at misbruge. Men hvad er konsekvenserne?

Eksempler på misbrug

Der kan være eksempler på at man forsøger at manipulere lidt eller meget for at blive stillet mere gunstigt i forhold til kompensationsordningerne.

Ved ordningen om kompensation for tabt omsætning for selvstændige, skal man have et omsætningstab på mindst 30%. Og ved ordningen om kompensation for faste omkostninger kræves der et omsætningstab på mindst 35%. Hvis man nu undlader at indregne indtægter i kompensationsperioden, eller forsøger at udskyde indtægter fra kompensationsperioden til efter kompensationsperioden, vil man kunne påstå en større omsætningsnedgang end reelt, og dermed få ret til mere kompensation. Man vil også i nogle tilfælde kunne opnå en større kompensation, hvis man indsender oplysninger om en større omsætning i referenceperioden, end reelt.

Der kræves minimum 12.500 kr. i faste omkostninger over en tre måneders periode, som kan kompenseres, hvis man søger om kompensation for faste omkostninger. For en virksomhed med lidt færre faste omkostninger, kan det måske virke tillokkende at skrue lidt op for sine faste omkostninger selvom det ikke er reelt, for lige at komme over grænsen.

Nogle kompensationsordninger kræver tilbagebetaling hvis man har en indkomst på over 800.000 kr. i 2020. Det kan måske lokke nogle til at undlade at medtage en del af indtægterne på selvangivelsen, så man holder sig lige under grænsen.

Eller man forsøger måske ikke tilstrækkeligt at begrænse sit tab perioden, fordi ”staten alligevel kompenserer tabet”. Men de ovenstående eksempler er (selvfølgelig) ikke tilladt.

Hvidvask

Vi opfordrer til at være opmærksom på at misbrug af ordningerne i mange situationer er omfattet af hvidvaskloven. Der er fx tale om de situationer hvor man uberettiget modtager eller skaffer sig selv eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.

Revisor, godkendt som ikke-godkendt, bogholder, bank mv. er omfattet af hvidvaskloven, og har en forpligtelse til at underrette Statsadvokaten for særlig Økonomisk og International Kriminalitet (bagmandspolitiet), hvis man bliver opmærksom på hvidvask, eller får en mistanke som ikke kan afkræftes.

Forhøjede straffe

I starten af april 2020 vedtog folketinget en lov som forhøjer straffen for kriminalitet i forbindelse med coronavirus. Det omfatter for eksempel tyveri af håndsprit fra et hospital. Men også misbrug af kompensationsordningerne, er omfattet, og vil udløse firdobbelt straf i forhold til det normale.

Hvis en erhvervsdrivende således afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med en ansøgning om støtte fra en hjælpepakke, som medfører udbetalt støtte på 1 mio. kr. vil dette således kunne medføre en fængselsstraf på 4 år.

Som eksempel på tillægsbøde: en økonomidirektør i en virksomhed har hjulpet til uberettiget at opnå en økonomisk vinding på 1 mio. kr. til virksomheden ved uberettiget at opnå støtte fra hjælpepakker. Et sådan tilfælde vil medføre fængselsstraf x 4, samt en tillægsbøde på 4 mio. kr. til økonomidirektøren parallelt med fastsættelse af en bøde og konfiskation af den opnåede vinding hos virksomheden.

Bemærk at den forhøjede straf kan pålægges hvis der er opnået eller bare søgt opnået støtte mv. Der er dermed forhøjet straf, hvis en person eller virksomhed har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger med forsæt til svigagtigt at opnå kompensation, uanset om kompensationen er opnået eller ej.

Loven om forhøjede straffe (lov 349) er med andre ord, ikke for sarte sjæle. Kontakt os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til kompensation.