NYHEDER TIL DIG OG VIRKSOMHEDEN

Feriepenge – hvad skal jeg konkret huske?

Overgangsreglerne for feriepengelovgivningen, medfører at der er en række forhold, som skal huskes. Du bør som virksomhedsejer/-administrator mindst være opmærksom på følgende:

Efterårsferie og juleferie 2020

Hvis din medarbejder f.eks. ønsker at holde 1 uges efterårsferie i uge 42 2020, opstår problemer med den nye ferielov. Vi er nemlig alle overgået til samtidighedsferie fra 1.9.2020, og det medfører at der kun er opsparet 2,08 dage per 1. oktober 2020. Der mangler altså knap 3 dage, for at medarbejderen kan afholde en uges efterårsferie. Så må medarbejderen forsøge at opnå arbejdsgivers accept af, at få ferie på forskud, hvis man skal holde fri i uge 42.

Eller også må medarbejderen være ferietilbageholdende inden da.

Læs mere her

Er dit selskab under tvangsopløsning?

Hvis man ikke indsender et selskabs årsregnskab, sendes selskabet til tvangsopløsning hos Skifteretten.

Hvorfor og hvornår tvangsopløses mit selskab?

Selskaber kan også sendes til tvangsopløsning hos Skifteretten af andre grunde end manglende regnskab, bl.a. hvis der ikke er registeret ledelse, hjemsted eller revisor (hvis revisionspligt), legale eller reelle ejere eller registreringen om reelle ejere er mangelfuld, eller selskabet ikke har opbevaret dokumentation for, eller har mangelfuld dokumentation for, oplysninger om selskabets reelle ejere.

Erhvervsstyrelsen fastsætter en frist, hvis de opdager en mangel som nævnt …  Læs mere her

 

 

Gavekort og moms – større tab i vente

Fra 1.7.2019 skal moms af gavekort som noget nyt oftest betales ved udstedelsen. 

Nye regler 

Fra 1.7.2019 skal momsen afregnes ved udstedelsen af gavekortet. Dvs. forretningen skal betale momsen af gavekortets værdi til Skat ved udstedelsen. Hvis gavekortet aldrig anvendes, er der ikke mulighed for at få momsen tilbage. Dvs. pengene er ’tabt’. 

Hvad er omfattet? 

De nye regler gælder hvis leveringslandet og momssatsen er kendt. Der er dermed …  Læs mere her

 

 

Iværksætterselskaber afskaffes

Hvornår?
Den er 28. februar 2019 fremsat lovforslag om afskaffelse af ordningen om iværksætterselskaber. Fra den dag lovforslaget vedtages, kan der ikke længere stiftes Iværksætterselskaber. Det er uvist hvornår det vedtages, men det er sat til 1.behandling i Folketinget den 12. marts 2019.

Hvad så i stedet?
Ved lovforslagets vedtagelse til 40.000 kr. Dette har virkning samme Læs mere her

 

 

Ny ejendomsbeskatning!

Der kommer nye ejendomsvurderinger efter 9 år. Og et nyt beskatningssystem. Hvor har vurderingen størst betydning for de fleste? Det er i dag ejendomsvurderingerne fra 2011 der danner grundlag for beskatning af din bolig. Det gælder ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Læs mere her

 

 

Sidste chance for registrering af reelle ejere

11.000 virksomheder risikerer at blive tvangsopløst, fordi de ikke har registreret reelle ejere. Erhvervsstyrelsen udsender i øjeblikket breve til virksomheder, som endnu ikke har registreret sine reelle ejere på Virk.dk. Hvis ikke de reelle ejere registreres inden 4 uger, sendes virksomhederne til tvangsopløsning i skifteretten.

 

 

Nu skal email krypteres

Du må ikke længere sende følsomme eller fortrolige oplysninger via e-mail, uden at denne er krypteret e.l. Dette gælder alle danske virksomheder, institutioner, fonde og foreninger mv. Reglerne gælder dog ikke for privatpersoner.

Datatilsynet strammer nu op omkring e-mails

Hvis e-mailen indeholder følsomme eller fortrolige data, skal den krypteres. Der kan være andre sikkerhedsforanstaltninger, men kryptering er den oplagte. Læs mere her

Få større skattefradrag for omkostningerne, end der er brugt

For at fremme forsøgs- og forskningsaktiviteterne i Danmark, og dermed konkurrenceevnen, får virksomheder nu større skattefradrag for omkostningerne, end der er brugt.

Fradragets størrelse

Man får nu fradrag med op til 10% mere end der er brugt. Men det indføres over nogle år. I 2018 og 2019 får man fradrag med 101,5 procent. I 2020 er det 103 procent. Læs mere her

 

 

Fakta om forældrekøb af ejerlejlighed

Problemet med at finde noget at bo i, som ung studerende, løses i nogle tilfælde – og mer og mer – ved, at forældrene køber en ejerlejlighed, og lejer den ud til junior. Det rejser en række skatte- og regnskabsmæssige spørgsmål. Nedennævnte gælder for almindelige ejerlejligheder, men ikke for andelsboliger.  Læs mere her

 

Forhøjet godtgørelse af elafgift fra 1. maj 2018.

Du kan som virksomhed få mere godtgjort/tilbagebetalt af elafgiften på el som anvendes til varme, aircondition og varmt vand. Og private med elvarme skal betale mindre for deres elektricitet.

Virksomheder kan få tilbagebetalt 50,7 øre pr. kWh  Læs mere her

 

FUNDER & HENRIKSEN REVISION | GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB | NORGESVEJ 2 | DK-4700 NÆSTVED
TLF. 5573 6701 | INFO@FHREVISION.DK