ØKONOMISK RÅDGIVNING HELE VEJEN

RÅDGIVNING

Funder & Henriksen er din nære samarbejds- og sparringspartner, når det drejer sig om din virksomheds økonomi. Vi rådgiver om opstart af virksomhed, til skatteplanlægning og økonomiske dispositioner i små og mellemstore virksomheder.

Få en effektiv starthjælp
Vi rådgiver gerne ved opstart af virksomhed, hvor vi kommer hele vejen rundt. Lige fra assistance med budgetlægning, orientering om momspligt, valg af selskabform, registrering hos Erhvervsstyrelsen og Skat, valg af bogføringssystem med videre.

Løbende rådgivning i den daglige drift
Vi er tæt på virksomhedens økonomi og rådgiver derfor gerne om dine økonomiske dispositioner. Det kan være konsekvenserne ved skattemæssige dispositioner, investeringer i biler eller produktionsudstyr samt rådgivning om  finansieringsmulighederne. Det er nogle af de områder, hvor vi finder det naturligt at være din nære sparringspartner.

Vi er fleksible …
Vi både rådgiver og hjælper med mange andre opgaver indenfor virksomhedens økonomiske drift- og udvikling.  Når din virksomhed er i gang, assisterer og hjælper vi gerne med det administrative som bogføring, indberetninger til offentlige myndigheder, lønregnskab, indberetning af tal til Danmarks Statistik med mere.

Et godt samarbejde starter altid med et godt møde
Kontakt os på telefon 55 73 67 01 , så finder vi tid til en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

Alle vores medarbejdere står altid klar til at hjælpe.

FUNDER & HENRIKSEN REVISION | GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB | NORGESVEJ 2 | DK-4700 NÆSTVED
TLF. 5573 6701 | INFO@FHREVISION.DK