Stop B-skatten i dag 18/3-20

Seneste nyt fra Skattestyrelsen:

Skattestyrelsen til enkeltmandsvirksomheder: Justeres forskudsopgørelsen i dag, stoppes B-skat fredag

Den ekstraordinære coronakrise får Skattestyrelsen til at åbne et vindue for enkeltmandsvirksomheder, som senest fredag skal betale B-skatterate. Hvis forskudsopgørelsen justeres inden kl. 16 i dag, stoppes skattebetalingen fredag automatisk.

Den situation, som Danmark og den øvrige verden befinder sig i i denne tid, kalder på ekstraordinære løsninger. Særligt for ca. 140.000 enkeltmandsvirksomheder, som skal betale en forfalden B-skatterate på fredag, præciserer Skattestyrelsen nu, at der kan være hjælp at hente.

Hvis den personligt ejede virksomhed senest i dag onsdag kl. 16 ændrer i forskudsopgørelsen på skat.dk, og B-skatteraten for marts bliver mindre eller falder væk, sker der ingen opkrævning i forhold til Betalingsservice på fredag.

I dén situation vil Skattestyrelsen sikre, at der ikke bliver trukket B-skat fra virksomhedens bankkonto. Hvis virksomheden skal betale et mindre beløb, vil Skattestyrelsen i stedet sende et indbetalingskort, der skal betales.

Indbetalinger for evt. senere måneder af året vil derimod automatisk igen blive trukket efter virksomhedens eksisterende aftale med Betalingsservice.

Men hvis virksomheden først i morgen, torsdag 19. marts 2020, ændrer i forskudsopgørelsen sker førnævnte ændring ikke automatisk. Den oprindelige B-skatterate for marts 2020 vil i dén situation blive trukket på virksomhedens konto. Betalingen kan dog undgås, hvis virksomheden helt sletter betalingsaftalen. Sker dette – at betalingsaftalen slettes – vil efterfølgende B-skatterater først blive trukket, når virksomheden igen aktivt opretter en ny betalingsaftale hos bank eller pengeinstitut.

Hvis et tredje scenarie gør sig gældende; at virksomheden undlader at slette betalingsaftalen, vil Skattestyrelsen i april 2020 automatisk sikre, at det for meget betalte beløb bliver tilbageført. Medmindre virksomheden har restancer, som først modregnes, inden en tilbageførsel kan ske.

Det bemærkes, at april og maj er betalingsfrie måneder med Folketingets vedtagelse af en hjælpepakke tirsdag 17. marts.

Skattestyrelsen vil på et senere tidspunkt have ringekampagner og vejledningskampagner bl.a. for at sikre, at virksomhederne senere sætter deres evt. overskud op igen. De virksomheder, som i den aktuelle situation afmelder betalingsaftalen, vil blive mindet om at tilmelde sig en ny betalingsaftale igen, inden næste rate af B-skatter forfalder til juni.

– Som alle andre er vi selvfølgelig også optagede af, at Danmark kommer så smertefrit gennem denne helt helt usædvanlige situation. Hvis disse løsninger gør, at nogle enkeltmandsvirksomheder kan komme lettere gennem den kommende tid, ville det da være mærkeligt ikke at forsøge at få det til at lykkes, naturligvis inden for den lovgivning vi som myndighed er underlagt, siger Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen.